تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 15675
تاریخ انتشار: س, 1395/04/01 - 19:08
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو:روستای خمس یکی ازروستای گردشگری وتاریخی شهرستان خلخال است.

به گزارس ازناو،آثار تاریخی روستای خمس یکی ازماندگار ترین جازبه های گردشگری شهرستان خلخال است.

ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ازناو،نمای تاریخی،گردشگری،خمس
ارسال نظر