تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 16441
تاریخ انتشار: ج, 1395/05/29 - 11:20
ازناو: یکی از بازار های محلی شهر خلخال جمعه بازار روستای خوجین خلخال است که اقلام ونیامندی های خانوارها در آن به فروش می رسد.

به گزارش ازناو ، یکی از بازار های محلی شهر خلخال جمعه بازار روستای خوجین خلخال است که اقلام ونیامندی های خانوارها در آن به فروش می رسد.

 به خاطر این که این اقلام و نیازمندی ها بدون واسطه از محل تولید به دست مردم می رسد از قیمت بازار و مغازه ها پایین تر بوده وعملا نصف قیمت بازار است .

در حال حاضر میوه و محصولات جالیزی و نیازمندی خانوار به لحاظ ارزان بودن در این بازار مورد استقبال مردم شهر خلخال وروستاهای همجوار قرارگرفته است.

 

جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
جمعه بازار روستای خوجین خلخال / وب سایت ازناو خلخال
ارسال نظر