تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 17955
تاریخ انتشار: پ, 1395/10/09 - 15:52
ازناو: حضور گسترده مردم خلخال در مراسم نهم دی ماه در تجدید میثاق با رهبر انقلاب.

به گزارش ازناو ،

عکس : سجاد ارجمند شال

تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
تجدید میثاق مردم خلخال با ولایت و رهبری در روز نهم دی ماه
ارسال نظر