تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 18563
تاریخ انتشار: ش, 1395/12/14 - 06:41
تصاویر کامل جشنواره زمستانی 1395 در روستای طهرستان منتشر شد

به گزارش ازناو ، پنجمین جشنواره ورزش های زمستانی در سال 1395 به همت اداره ورزش وجوانان در روستای طهرستان خلخال با استقبال گرم مردم برگزار شد.

 به درخواست مخاطبان پایگاه خبری ازناو تصاویر کامل این جشنواره  برای ملاحظه مخاطبان عزیز بارگزاری شده است.

 انتهای پیام / خلخال

مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
مجموعه تصاویر جشنواره زمستانی 1395 ( طهرستان خلخال)
ارسال نظر