تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 20037
تاریخ انتشار: پ, 1396/04/15 - 18:04
ازناو: یکی از ماموریت های مهم اورژانس هوایی استان انتقال مصدومان در شرایط ویژه و سریع به مراکز درمانی و بیمارستانی است.

 به گزارش ازناو ، دراولین ماموریت اورژانس هوایی استان اردبیل به شهرستان خلخال یک مادر 25 ساله حادثه دیده از نشت گاز وخفگی در واحد مسکونی به بیمارستان فاطمی استان انتقال یافت.

حضور بالگرد در شهرستان خلخال در کمتر از 15 دقیقه  در شهرستان خلخال  و انتقال این مصدوم یکی از ماموریت های این تیم در سال 1396 است .

هر چنداین تیم در ماموریت های مختلف در نقاط مختلف استان تاکنون جان ده ها نفر را نجات بخشیده و امروز اهالی حاضر درانتقال مصدوم مرگ مغزی خلخال به مرکز استان  از زحمات دانشکده علوم پزشکی استان و  امکانات نیروی انتظامی از جمله بالگرد و خلخال و خدمه همراه بالگرد تقدیر کردند.

عکس : سید محمد جواد مرادخانی از خلخال

تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
تیم اورژانس هوایی استان اردبیل / اختصاصی سایت ازناو خلخال
ارسال نظر